Update cookies preferences

Elektrische en elektronische apparatuur recyclen (WEEE)

Op deze pagina vind je alle benodigde informatie over het recyclen van elektrische en elektronische apparatuur.

Wat houdt de WEEE-richtlijn in?

De productie van elektrische en elektronische apparaten (EEA) is een van de snelst groeiende productiesectoren in de westerse wereld. Maar doordat er ook veel producten moeten worden afgevoerd, ontstaat er een groeiend afvalprobleem. In juni 2000 heeft de Europese Commissie een aantal voorstellen ingediend om dit probleem aan te pakken. In januari 2003 werden deze aangenomen in de vorm van de EU Waste Electronic and Electrical Equipment (WEEE)-richtlijn, in het Nederlands de richtlijn voor Afgedankte Elektrische en Elektronische Apparatuur (AEEA). Deze voorstellen zijn inmiddels gereviseerd in WEEE-richtlijn 2012/19/EU.

De belangrijkste bepalingen uit de WEEE-richtlijn zijn:

  • Alle producenten (fabrikanten of ieder ander die een product verkoopt op de Europese markt) zijn verantwoordelijk voor de kosten van het terugnemen en recyclen van afgedankte apparatuur.
  • Alle producenten zijn verplicht om hergebruik/recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA) te verbeteren.
  • Alle producenten zijn verplicht om te zorgen voor gescheiden inzameling van AEEA.
  • Alle producenten zijn verplicht de burgers te informeren over hun rol in de omgang met AEEA.

Volgens de EU-richtlijn betreffende afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA of WEEE, Waste Electrical and Electronic Equipment) zijn alle producenten van EEA (elektrische en elektronische apparaten) verplicht bij te dragen aan de kosten van terugnamesystemen, afvalverwerking en recycling van afgedankte apparatuur die zij op de markt brengen.

De RaspberryStore voldoet aan de WEEE-richtlijn door deze te financieren, oplossingen te creëren voor het veilig verwijderen van elektrische en elektronische apparaten en bewustzijn te bevorderen van het belang van recycling. Je kunt zelf ook bijdragen aan de WEEE-richtlijn door je apparatuur op verantwoorde en ecologische wijze af te voeren.

Hoe moet je elektrische en elektronische apparatuur afvoeren?

In de regel mogen elektrische en elektronische apparatuur (EEA) niet samen met huishoudelijk afval worden weggegooid. Elektrische en elektronische apparaten kunnen gevaarlijke stoffen bevatten die bij blootstelling een ernstig schadelijk effect kunnen hebben op het milieu, de natuur en de volksgezondheid.

Als je elektrische of elektronische apparatuur wilt inleveren voor recycling, adviseren we het volgende:

Voor apparatuur met een gewicht van minder dan 30 kg (welke soortgelijk is aan de aangeschafte apparatuur, EN in dezelfde doos past als waarin de nieuwe bestelling binnen komt) kun je ook een vooruitbetaald etiket eenvoudig en kosteloos bij ons aanvragen. Stuur een email naar info@RaspberryStore.nl met de bestelreferentie van uw bestelling en een omschrijving van uw retour-goederen, om een gratis retourlabel aan te vragen voor uw oude soortgelijke apparaten weer retour te kunnen nemen. De RaspberryStore neemt echter geen enkele aansprakelijkheid voor de additionele CO2-uitstoot die deze vorm van afvalinzameling kost. Voor het verzenden kan u de doos hergebruiken waarin uw nieuwe bestelling binnen gekomen is.

Belangrijk!

De inname van het oude apparaat is definitief en kan niet meer worden ingetrokken. Dit geldt voor alle apparaten die een accu, batterij(en), voedingsaansluiting en/of een stekker hebben.

Tips voor het verwijderen van persoonlijke gegevens van elektrische en elektronische apparaten

Als je een persoonlijk elektronisch apparaat hebt dat onder de WEEE-richtlijn valt, zoals een computer, mobiele telefoon of camera, moet je alle persoonlijke of vertrouwelijke gegevens wissen voordat je het recyclet. Je kunt dit doen door het apparaat terug te zetten naar de fabrieksinstellingen, wat normaal gesproken gedaan kan worden in het instellingenmenu van je apparaat.

Zorg er ook voor dat je persoonlijke of vertrouwelijke gegevens verwijdert van een intern opslagapparaat, zoals een geheugen- of simkaart. De RaspberryStore is niet aansprakelijk voor gegevens op je apparaat. Voordat je je apparaat opnieuw instelt, moet je altijd:

  • Een back-up maken van gevoelige gegevens, zoals foto's, contacten en berichten.
  • Zet indien mogelijk het apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
  • Meld je af bij accounts waarbij je bent ingelogd, zoals cloudopslag, sociale media en berichtenapps.

Kan ik mijn oude elektrische of elektronische apparatuur op andere manieren afvoeren?

Als je oude EEA nog in goede staat is of kan worden gerepareerd voor hergebruik, kun je de apparatuur doneren aan een goed doel of weggeven aan iemand in je omgeving die de apparatuur kan gebruiken. Door de levensduur van je oude apparatuur te verlengen, draag je ook bij aan efficiënt gebruik van grondstoffen en zorg je voor minder afval.

Onze recyclingpartners

WEEE Nederland

Voor meer informatie over recyclen, stuur dan een email naar info@RaspberryStore.nl